IRMÃS CARMELITAS DCJ R. Comes d. COSTA Caixa Postal 11 12300-970 Jacarei BRASIL SOUTH AMERICA

s. Vendelina Kvesić

redovnica Družbe karmelićanki Božanskog Srca Isusova

Rođena je 18. rujna 1944. u Rasnu pored Širokog Brijega (BIH).
Zavjete je položila 2. srpnja 1968. godine.
U misije je otišla 6. prosinca 1985. godine.