Motrat e Nderit Kisha Katolike LAÇ ALBANIA

s. Jeronima Juroš

redovnica Družbe Kćeri Božje

Rođena je 17. listopada 1950. u Tarevcima (župa Modriča - BIH).
Zavjete je položila 3. kolovoza. 1971. godine.
U misije je otišla 25. kolovoza 1992. godine.