Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/ 56 35 055
missio.croatia@misije.hr
Ponedjeljak-petak: 8:00 - 16:00

Facebook

Instagram

PJEVAČI BETLEHEMSKE ZVIJEZDE

Nakon što je kršćanska tradicija u mudracima s Istoka prepoznala trojicu svetih kraljeva, blagdan Bogojavljenja dobio je poseban značaj. Djelo sv. Djetinjstva, osobito u germanskim zemljama, pokrenulo je akciju u kojoj djeca u božićno vrijeme, obučena kao kraljevi, po troje, i pjevajući božićne pjesme, nose znak betlehemske zvijezde od kuće do kuće, naviještajući tako božićnu blagovijest. Darovi koji se tom akcijom prikupe slijevaju se u centralni fond Djela sv. Djetinjstva, te se odatle dijele najpotrebnijoj djeci po svim kontinentima, a dio sredstava se namjenjuje velikim pothvatima za djecu u misijskim zemljama. “Na taj način”, reče blagopokojni papa Ivan Pavao II., “maleni naviještaju radosnu vijest odraslima i ujedno pomažu svojim najugroženijim vršnjacima.” Taj lijepi običaj ‘pjevača betlehemske zvijezde’ u božićno vrijeme proširio se po mnogim zemljama Europe i obiju Amerika. Mnoga djeca čiji su životi spašeni, zahvaljujući aktivnostima malih misionara, odazvala su se kasnije Božjem pozivu i postala navjestitelji evanđelja – bilo kao svećenici, bilo kao učitelji, vjeroučitelji, liječnici i sl. Iz godine u godinu ta akcija postaje poznata i sve više raste i u Hrvatskoj te tako povezuje našu djecu s malim misionarima diljem Europe i svijeta.

Mali misionari
Prije svega cilj akcije je objaviti radosnu vijest Božića svijetu u kojem je ovaj blagdan izgubio dio svoga religijskog smisla. Mala tri kralja koja u božićno vrijeme kucaju na vrata ne upućuju samo na podrijetlo, nego nadasve na posadašnjenje ovoga kršćanskog blagdana. Ako je Božić blagdan darivanja, prvo slavimo Božji dar čovječanstvu: utjelovljenje njegova sina Isusa Krista. Ako je Božić blagdan mira, može li biti bolje poruke mira od poruke djece koja dolaze u domove govoreći: “Mir kući ovoj.”
Tijekom cjelokupnoga božićnog vremena mala tri kralja podsjećaju da je radosna vijest namijenjena svim narodima u svoj njihovoj kulturnoj, socijalnoj i religijskoj različitosti.

Kako provesti akciju
U akciju se mogu uključiti sva djeca u župi, koja to žele, a posebno one vjeronaučne skupine kojima su misije osobito pri srcu. Prije same akcije potrebno je osigurati vrijeme pripreme kada se:
· izrađuju zvijezde, kostimi, kutije za priloge
· govori o projektu koji će poduprijeti Djelo sv. Djetinjstva
· uvježbavaju božićne pjesme.

U dogovoru sa župnikom odredi se jedna odrasla osoba, najbolje vjeroučitelj(ica) ili neki drugi župljanin – voditelj misijske skupine. Ta će osoba raditi s djecom, kako tijekom pripreme tako i pri samom pohodu obiteljima. Dva do tri susreta omogućit će djeci upoznavanje države zadane u projektu, njezine kulture, života Crkve u njoj, načina života djece itd. Vrijeme održavanja kateheza predstavlja mogućnost za zaključivanje vremena došašća. Akciju svakako treba oglasiti i to oglašavanjem u crkvi i putem župnih novina, oglasima na oglasnoj ploči, u pismu roditeljima pomoću letka koji se ubaci u poštanski sandučić, s pomoću lokalnih novina i tome slično.
Na temelju iskustava iz drugih zemalja treba obratiti pozornost na to da postoji mogućnost i da djeca u vlastitom angažmanu idu od kuće do kuće prikupljajući novac za vlastite potrebe. Zato u pratnji malih misionara ide određena odrasla osoba koja sa sobom nosi potvrdu ovjerenu potpisom iz župnog ureda.

Dan D
Na dan pohoda načine se male skupine djece (troje u kraljevskoj odjeći, a ostali kao pastiri i anđeli) koje idu uvijek u pratnji odrasle osobe od povjerenja. Djeca idu od kuće do kuće objavljujući radosnu vijest Božića pjesmom. Oni daju karticu sa slikom i molitvom, zvijezdom ili nekom stvari koju su sami načinili, možda u suradnji s projektom u organizaciji Djela sv. Djetinjstva, te na kraju nude kutiju za priloge ljudima koje posjećuju.

Nakon akcije
Svakako je potrebno nakon akcije podijeliti rezultate akcije sa župljanima: svjedočenjima za vrijeme nedjeljne mise, tekstovima na oglasnoj ploči ili u župnim listićima i sl. Novac prikupljen u akciji, a po mogućnosti i neko prikladno svjedočenje u pisanom obliku, šalje se Nacionalnom misijskom uredu.

Druge aktivnosti
Osim gore navedenoga djeca se mogu potaknuti s pomoću uspješno primijenjenih alternativnih aktivnosti, npr. na dječjim sv. misama u božićno vrijeme može se pred jaslicama u crkvi ili pred oltarom postaviti košarica za darove i pozvati djecu da, nakon što su i sama bila darivana, prilože nešto za svoju ugroženu braću i sestre u domovini i drugim zemljama. Zatim, ministranti odnosno djeca mali misionari mogu dijeliti letke odraslima na izlasku iz crkve nakon božićnih sv. misa itd.
Već smo popularizirali misijske kutijice u koje djeca npr. tijekom došašća skupljaju svoje priloge za djecu u misijama. Prikupljeni darovi u kutijicama određeni su samo za Fond dječje solidarnosti u sklopu Djela svetoga djetinjstva.
Zasigurno postoji čitav niz načina na koje se djeca mogu uključiti i tako postati aktivni sudionici proslave Dana sv. djetinjstva što nam je i zajednički cilj.