Ksaverska cesta 12a, 10000 ZAGREB
01/ 56 35 055
missio.croatia@misije.hr
Ponedjeljak-petak: 8:00 - 16:00

Facebook

Instagram

DJELO SVETOG DJETINJSTVA

POVIJEST

DJELO SVETOG DJETINJSTVADjelo svetog Djetinjstva nastalo je u Francuskoj u svibnju 1843. godine. Osnivač Charles de Forbin-Janson, biskup Nancya, pitao se kako spasiti kinesku djecu, koja su zbog siromaštva i neznanja svojih roditelja bila prepuštana umiranju od gladi i to bez sakramenta krštenja.
Želja biskupa Forbin-Jansona bila je otići u Kinu, ali ga je papa Pio VII. zamolio da ostane u svojoj domovini, jer je i njoj bila potrebna evangelizacija. On se posvećuje toj zadaći. Kroz to vrijeme održavao je prijateljske veze s misionarima u Kini i od njih primao alarmantne vijesti o beznadnom stanju djece. Novorođena djeca bila su ostavljana da umru od gladi, jer ih roditelji nisu imali čime prehraniti. Biskup je bio potresen tim vijestima o sudbini kineske djece i razmišljao je kako im pomoći.
U Lyonu susreće Paulinu Jaricot (utemeljiteljicu “Djela za širenje vjere”), koja je upoznata sa zastrašujućom sudbinom kineske djece. Zajedno s njom razmišlja: “Kako tu djecu možemo spasiti?” I ubrzo nalazi odgovor: “Probudimo interes naše djece da oni pomognu spašavanje svoje male braće u Kini”. Smišljeno, učinjeno! Dana 9. svibnja 1843. poziva djecu Pariza i predlaže im “plan spašavanja”: svaki dan za djecu u Kini izmoliti jednu Zdravomariju, da po krštenju postanu djeca Božja, i svakog mjeseca darovati jedan novčić za njihove potrebe. Djeca to prihvaćaju s oduševljenjem, i eto, tako je nastalo misijsko “Društvo Svetog Djetinjstva”. Društvo se ubrzo proširilo u Francuskoj, po zemljama Europe, te u Kanadi i Sjedinjenim Državama. Pape su svesrdno preporučivali i podupirali “Društvo Svetog Djetinjstva” te ono u svibnju 1922. dobiva naslov Papinsko misijsko djelo sv. Djetinjstva.
Inicijativom biskupa Forbin-Jansona rodio se novi stil misijskog djelovanja koje u središte stavlja milost krštenja i pomaže djeci da iz svog kršćanskog poziva preuzimaju odgovornost djelotvornog svjedočenja Evanđelja. Od početka se Društvo sv. Djetinjstva pokazalo kao izvrsni put vjere koji je, dovodeći misiju u dječja srca, omogućavao djeci otkriće radosti služenja njihovoj braći i sestrama. Učinak je bio tim veći što su na molitve, žrtve i oduševljenje europske djece odgovorila kineska djeca, kao i djeca iz drugih misijskih područja, isto tako oduševljenim molitvama i žrtvama. Slogan “djeca pomažu djeci” pokrenuo je kopernikansku revoluciju u misijskom poslanju Crkve. Po prvi puta maleni su djelovali u Crkvi kao protagonisti pastoralnog rada i pokazali se kao ponizni, jednostavni, ali kreativni i hrabri akteri.

Protagonisti Kraljevstva
Prva polovica 19. stoljeća može se nazvati misionarskim proljećem za europsku Crkvu. Sa Starog kontinenta su na tisuće vjesnika Radosne vijesti otišli u daleke zemlje. Francuski misionari su se isticali brojem i hrabrošću. Njihovo djelovanje je u domovini pratio Božji narod molitvom i financijskom potporom te se tako aktivno uključio u evangelizaciju naroda. Misijski angažman djece bio je bez sumnje nešto novo i jedinstveno u povijesti Crkve. Do tada su djeca smatrana objektom misija i primateljima Poruke. Iznenada oni postaju uvjereni i odlučni suradnici u misijskom poslanju Crkve.

Djelo svetog Djetinjstva danas
Danas je, nakon 170 godina, Djelo svetog Djetinjstva rašireno po cijelome svijetu, u preko 120 zemalja. I dandanas su djeca u mnogim krajevima svijeta bez osnovnih uvjeta za život, prisiljavana na teški fizički rad, prepuštena ulici u predgrađima velegradova, izložena kriminalu ili su prisiljavana da sudjeluju u ratnim operacijama (osobito u afričkim zemljama). Lista Generalnog tajništva ovog Djela o dodjeli pomoći svake godine je sve duža. U ovoj velikoj knjizi solidarnosti ima mjesta za sve koji u ime Evanđelja rade i koji poštuju ljudska prava.
S kakvim je samo oduševljenjem i s kojim je riječima papa Ivan Pavao II. 14. lipnja 2003. godine pozdravio preko 6.000 malih misionara koji su došli iz cijele Italije kako bi zajedno sa Svetim Ocem proslavili 160. rođendan ovoga Djela. Papa je tada rekao kako je s “malim sjemenjem koje su djeca posijala izraslo veličanstveno djelo”: “Na jugu naše planete čuje se plač djece koja su osuđena na glad i bolesti, koja su bijedom povezana. I taj vapaj postaje sve glasniji i tiče se svih nas… Draga djeco Djela svetog Djetinjstva vi ste prvi koji su odgovorili na taj vapaj. Vi ste lanac solidarnosti preko pet kontinenata i dajete mogućnost bogatima da nešto daju siromašnima. Budite trajni nositelji uzajamnog darivanja koje neprestano doprinosi kako bi se stvorila bolja budućnost za sve.” Ovaj duh misijske aktivnosti Djela svetog Djetinjstva pokazuje se u tisuću inicijativa i projekata i različit je od jedne zemlje do druge. Ako se samo malo prelistaju izvješća o potpori koju je ovo Djelo dalo u brojnim projektima za izgradnju škola, raznih ustanova za izobrazbu, zanatskih škola i škola za vjeronauk možemo vidjeti velike učinke ovog misijskog djelovanja.

Biskup de Forbin-Janson bio je uvjeren da je Isus prožeo misijskim žarom krhkost djetinjih duša te je tako postao izvorom milosti za svakoga, osobito za djecu i sve one koji postati nevini poput njih. Misija Djela sv. Djetinjstva ostvaruje se u malim djelima: mislima o miru, bratskim osjećajima, solidarnošću, igrom, radom, molitvom. Djeca pomažu djeci i zajedno hodaju s Isusom u susret Ocu.

Papinsko misijsko Djelo svetog Djetinjstva ima za ciljeve:
Papinsko misijsko djelo svetog Djetinjstva obraća se djeci i adolescentima kako bi ih osvijestilo i dalo im podršku kvalificiranom i jasnom pedagogijom, dalo im otvorenost za milosrđe i kršćansku solidarnost. „Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, jer si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima.“ (Lk 10,21) 2. Poznajući i iskusivši u „Isusovoj školi“ dokaze radosnog života s Isusom svojim bratom, oni mole za svu djecu diljem svijeta i pokušavaju pomoći im da ga upoznaju i zavole.
Pustite dječicu k meni; Nemojte im priječiti (…) Zaista kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao malo dijete, taj sigurno neće ući u nj. (Mk 10,14-15) – Djeca vole djecu -. 3. Putem pedagoško-katehetskog programa, su župe, škole i obitelji angažirani u formaciji svoje djece i djeluju  kao aktivni subjekti u njihovom odgoju. Vode ih tako da postupno otvaraju svoj razum prema svjetskim dimenzijama i otvaraju svoja srca davanju onoga čega imaju u izobilju djeci koja su u nevolji. – Djeca pomažu djeci -. 4. PDZSD predlaže da iz ljubavi prema Isusu i da bi ga oponašali, djeca trebaju postaviti ideal svoga života poziv u misije, koje spašavaju djecu tako da ih učine djecom Božjom kako bi postali cjelovite osobe. – Djeca postaju misionari i čine drugu djecu misionarima.

Duhovna potpora
1. Posebna pobožnost prema Djetetu Isusu, bratu sve djece u svijetu.
2. Češće primanje svetih sakramenata kako bi bili u iskrenoj zajednici s Isusom i sa svom djecom u svijetu.
3. Svaki dan Zdravo Marijo majci Isusovoj za svu djecu koja pate i kojima je potrebna pomoć.
4. Učlanjenje u Zajednicu Djela sv. Djetinjstva da bi donijeli Evanđelje drugima.
5. Priprema molitvom i pjesmom da se najavi rođenje Djeteta Isusa kao „Pjevači Betlehemske zvijezde“.
6. Slavljenje Dana Djela sv. Djetinjstva: (6. siječnja).

Materijalna potpora
1. Specijalni program za pripremu vođa i animatora Djela svetog Djetinjstva i sklonost biskupa 110 nacija gdje je Djelo prisutno.
2. Davanje novčića tjedno ili vlastite ušteđevine za siromašnu djecu svijeta.
3. Sudjelovanje u aktivnostima i pomaganje djeci kako bi im se omogućilo da budu rođeni i da se spriječi da ih se iskorištava u ekonomske ili seksualne svrhe te da ljudi budu potpuno otvoreni na prihvaćanje emigranata ili djece u izbjeglištvu.
4. Prikupljanje i raspodjela fondova stvorenih za odgoj i društvene projekte Djela svetog Djetinjstva po cijelom svijetu.
5. Sudjelovanje u tradicionalnim manifestacijama kao „Pjevači Betlehemske zvijezde“ ili planiranje raznih skupina kako bi skupili fondove za troškove života i odgoj siromašne djece.