Papinsko misijsko djelo svetog Petra apostola nastalo je u Francuskoj, na prijedlog apostolskog vikara Nagasakija, biskupa Cousina, iz Stranih misija u Parizu. Bio je uvjeren u potrebu ređenja domaćih svećenika, svećenika koji su se tada nazivali “domorodačkima”.
Djelo se zauzima za jednu od najhitnijih potreba u širenju evangelizacije: obrazovanje i formaciju mjesnog svećenstva izgradnjom i financijskom potporom sjemeništima u misijskim zemljama.

Biskup Cousin obraća se mladoj Jeanne Bigard (1859. – 1934.) da bi proveo svoj projekt izgradnje sjemeništa u Japanu za duhovnu i teološku formaciju budućih japanskih svećenika. Potaknuta i vođena svojom majkom Stéphanie, Jeanne se daje u službu autohtonih crkava u misijama i spremno se odaziva na molbu mons. Cousina.
Nakon što je pružila važnu ekonomsku potporu za izgradnju crkve sv. Franje Ksaverskoga u Kyotu i nakon smrti njezina oca, Jeanne prodaje svu obiteljsku imovinu i daruje ju za misije. Ubrzo odgovara na poticaj biskupa Cousina te mu obećava prikupljanje sredstava za bogosloviju. U tu svrhu pokrenula je brojne akcije.

Uskoro će njezini projekti postati toliko brojni, a neki će trajati vrlo dugo, da će shvatiti da bez organizacije ne može uspješno obavljati svoj misijski apostolat te je potreba za stvaranjem organizacije postala nužna.
Godine 1889. u Caenu, u Francuskoj, osniva udrugu koja će kasnije postati Misijsko djelo sv. Petra apostola. Svojom enciklikom Ad extremas Orientis papa Lav XIII. preporučuje Djelo svim kršćanima, a 3. svibnja 1922. papa Pio XI. proglašava Misijsko djelo sv. Petra apostola papinskim.
Jeanne Bigard Crkvi će ostaviti u nasljeđe jasnu spoznaju o važnosti mjesnog klera i duhovnu i materijalnu suodgovornost s mladim crkvama diljem svijeta.

Ostavite komentar

Komentiraj
Name
E-mail